WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY STRATEGIA ARCHITEKTURABIZNESU ZARZĄDZANIESPRZEDAŻĄ LUDZIE PRZYWÓDZTWO KULTURA ORGANIZACJI

Leverage Your Business

Projekty rozwojowe oraz programy szkoleniowe LEVERAGE są zawsze dostosowane do specyficznej potrzeby klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Dlatego, zanim zaprojektujemy program szkolenia, wraz z Tobą szukamy odpowiedzi na następujące pytania:


Jakie cele strategiczne musisz osiągnąć w krótkim i długim okresie?

Jakie kompetencje i w jakich obszarach firmy trzeba rozwinąć, żeby móc efektywnie realizować te cele?

Jak skonstruować program szkoleniowy w sposób gwarantujący zarówno wzrost kompetencji, jak również konieczną zmianę postaw pracowników?

Jak zintegrować szkolenia z codziennym funkcjonowaniem, bez zaburzania rutyny operacyjnej?

 

 

...................................... NASZE PROGRAMY ......................................

ZARZĄDZANIE
WARTOŚCIĄ KLIENTA

Organizacje mogą dziś konkurować
na 3 sposoby: ceną, innowacją i sposobem obsługi klienta.

więcej informacji
SZKOŁA SPRZEDAŻY
+ KAM
Zapraszamy do Szkoły sprzedaży XXI z najlepszymi firmami konsultingowymi na świecie.
więcej informacji
SZKOŁA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
Szkolenie dla ludzi zarządzających grupami handlowymi odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży.
więcej informacji
RETAIL
MANAGEMENT
Podnoszenie wartości konwersji oraz średniego koszyka w dobie silnej walki konkurencyjnej.
więcej informacji

 

STRATEGIA OPERACYJNA W PRAKTYCE

Doskonałość operacyjna to dzisiaj konieczność.

więcej informacji
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Projekty to kamienie milowe w realizacji celów strategicznych każdej organizacji.

więcej informacji
OPTYMALNY
ŁAŃCUCH DOSTAW
Jak budować łańcuch dostaw w pełni kompatybilny z naszą strategią?
więcej informacji
THE BUSINESS MODEL IMPROVEMENT GAME
BMI GAME TO ABSOLUTNA NOWOŚĆ NA RYNKU USŁUG ROZWOJOWYCH
więcej informacji