VALUE FOR STAKEHOLDERS STRATEGY STRUCTURE SALESSYSTEMS &PROCESSES PEOPLE LEADERSHIP ORGANIZA- TIONALCULTURE

Badanie Kultury Organizacji

2018-03-07

Czy wiesz, że jedynie 30% zmian wdrażanych w dużych organizacjach przynosi zamierzony skutek? Specjaliści wskazują, że jednym z głównych czynników decydujących o skuteczności zmian jest ich dostosowanie do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Kultura organizacji to system wartości, norm, symboli, typowych dla danej organizacji, rozwijających się w danym czasie, w wyniku którego powstają wzory postępowania dla całej instytucji oraz odpowiednia hierarchia wartości [za J. Przybyła]. To właśnie Kultura Organizacji decyduje w jaki sposób pracownicy traktują swoje obowiązki i Klientów, jakie w organizacji obowiązują kryteria sukcesu, style przywództwa, jakie zachowania są w pracy dobrze widziane, a jakie nieakceptowane. Kultura organizacji może być podstawą długofalowego wzrostu organizacji i stałego zaangażowania ludzi, pod warunkiem, że jest spójność między deklarowanymi, a realizowanymi wartościami i wzorami postępowania.
Nasz audyt kultury organizacji przynosi odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
Które zachowania i postawy są dla pracowników najbardziej istotne?
Jak oceniana jest realizacja badanych obszarów, które oceniono jako najważniejsze?
Czy istnieją różnice pomiędzy postrzeganiem kluczowych obszarów przez zarządzanych i kadrę zarządzającą? Jeżeli tak, to na czym te różnice polegają?
Czy istnieją różnice w spostrzeganiu firmy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (Piony)?
Co stanowi mentalne „ściany nośne” przedsiębiorstwa?
O czym należy pamiętać, planując wprowadzanie zmian?
Co buduje frustracje pracowników? Jakie procesy w firmie należy poprawić w celu osiągnięcia większej efektywności?
Czy istnieją obszary, których realizacja przewyższa oczekiwaniapracowników?
Jakie działania należy wdrożyć w celu szybkiej poprawy efektywności w skali całej organizacji?

Zapraszamy do kontaktu
walendziak@leveragepartners.pl