WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY STRATEGIA ARCHITEKTURABIZNESU ZARZĄDZANIESPRZEDAŻĄ LUDZIE PRZYWÓDZTWO KULTURA ORGANIZACJI

O nas

To może być budowa strategii sprzedaży dla firmy farmaceutycznej, modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych dla firmy z sektora IT, budowa i wdrożenie strategii operacyjnej dla wielkiej sieci sklepów lub zarządzanie zmianą organizacyjną w kontekście fuzji dwóch instytucji finansowych. We wszystkich tych projektach nasi konsultanci i trenerzy...
Czytaj więcej

Metoda LEVERAGE

Głównym celem każdej organizacji jest tworzenie wartości dla interesariuszy. Jednocześnie potencjał organizacji do tworzenia wartości jest wypadkową dwóch elementów:
Efektywności, rozumianej jako zdolność do wyznaczania i osiągania celów strategicznych.
Wydajności, czyli sprawności operacyjnej, z jaką organizacja realizuje swoje cele.

Czytaj więcej

Nasza oferta

Projekty rozwojowe oraz programy szkoleniowe LEVERAGE są zawsze dostosowane do konkretnej potrzeby klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Programy z obszaru "Leverage Your Life" są oparte na założeniach „work-life integrity” oraz systemie DEFENDO, europejskiej sztuce walki.
Czytaj więcej